Vossanerdane


Mer er 13 elevar frå 6 forskjellige skular på Voss - frå 10 - 16 år.

Me gler oss til konkurransen I Bergen