LEGOGeeks

Vi er LEGOGeeks!

Et fritidslag fra Frelsesarmeen i Halden.

Vi er to jenter og 6 gutter i alderen 10-15 år.

Det er sjette gangen vi er med i FLL.

Vi har hatt æren å representere Østfold i skandinavisk finale to ganger - i 2014 og i 2017.