Blue World

Bak fra venstre: Lucas, Jule, Adriana, Isak og Henrik S. M.

Foran fra venstre: Henrik B. S., Emrik, Amalie og Kristoffer

Bildeblogg

07.11.2018

Robotbordet

07.11.2018

Kommunikasjonsboks - Kongsberg Nordspace

07.11.2018

På bedriftsbesøk - Kongsberg Nordspace, Horten!

07.11.2018

Inne i ubåten.

07.11.2018

Utenfor ubåten, det nærmeste vi kom en romstasjon!

07.11.2018

Roboten vår!

07.11.2018

Samarbeidsøvelse - Vi kommer oss over bommen.

07.11.2018

På monter og handler for å lage robotbord

07.11.2018

Samarbeid - korthus

07.11.2018

Vi er på nrk tv, østafjllssendingen!