Damsgård Deluxe

Vi er en barneskole på Laksevåg.

Vi er et helt trinn på 55 elever, og det er 23 pluss noen super hjelpere på FLL laget vårt. Kjerneverdiene er viktige for oss.

Vi er gode på å samarbeide, hjelpe og støtte hverandre, vi er kreative og flinke til å bruke teknologi. I tillegg så liker vi å ha idemyldringer. Da kommer vi opp med mange ideer og det har vært nyttig nå.


Bildeblogg

02.11.2018

Programmere og Byggere Denne uke har programmere og byggere gjort ferdig 3 oppdrager som de har jobbet med forrige uke, men ble akkurat ikke ferdig da. For det meste denne uken har de jobbet med M03. Også har de forbedret M10 og M13. To av de holder på å skrive rapport mens de andre bygger og programmerer. Rapporten må være ferdig torsdag den 1. november. Forskere Forskerne har blitt sponset av Hvitt apotek og Sunkost for 120 kr til sammen. De pengene gikk til å kjøpe to VR-briller. Noen av forsker hjelperne har lagd en 360 film. I parken på Damsgård hovedgård. 3 av forskerne skriver rapport og den må bli ferdig fredag for den skal bli sendt på lørdag og da er det ingen som jobber på rapporten. En av forskerne har sendt mail til et norsk romsenter for å se om noen kunne prøve hypotesen til forskerne. Vi venter fortsatt på svar. Markedsføring To av markedsførerne har sendt mail til sydvesten og bt junior og skriver denne bloggen. To andre av markedsførerne skriver rapport og den må være ferdig til lørdag og de mangler 2 av 9 deler i rapporten. En annen person fra markedsføring gruppen har lagt ferdig bilde presentasjonen. Nå holder 3 personer fra markedsføringsgruppen å laminerer sponsorer og logoen vår til konkurransedagen. Bjørndalsskogen skole Tirsdag den 30 oktober gikk vi til Bjørndalsskogen skole. Vi hadde friminutt med de og spising med de og de hadde lagd en test som vi måtte ta. Den test var at halvparten skulle ta testen inne på et rom med masse farger, mens de andre måtte være i et mørkt rom. Hypotesen deres var at hvis astronauter er på et romskip med masse farger kan det påvirket humøret. Kveldsskole Torsdag den 1. november kunne de som var ledig fra First Lego League laget møtte opp på skolen klokken 16:30. Først så tok vi fram pizzaene som vi hadde fått fra Kiwi for de sponser oss med mat. Programmererne og byggerne gjøre det de skal og vi andre stekte pizza og dekket på bordet. Når pizzaen var klar samlet alle seg og koste seg med pizzaene. og brus. Etter alle var ferdig så stakk programmererne og byggerne til lego rommet, mens forskerne og markedsførerne til basen vår. Forskerne skrev rapport, mens markedsførerne øvde på hvordan det er å være på piten.

26.10.2018

Damsgård DELUXE Blogginnlegg. Vi har noen på trinnet som samler inn penger til laget, så de har laget vafler som de har solgt på trinnet til inntekt for FLL laget vårt. FLL kjerneverdier VI ER ET LAG. - VI ARBEIDER SAMMEN FOR Å FINNE LØSNINGER, MED HJELP FRA VÅRE VEILEDERE OG MENTORER. - VI VET AT VEILEDERNE OG MENTORENE IKKE HAR ALLE SVARENE – VI LÆRER SAMMEN. - VI ER GODE KONKURRENTER. - DET VI OPPDAGER, LÆRER OG ERFARER ER VIKTIGERE ENN DET Å VINNE. - VI DELER ERFARINGENE VÅRE MED ANDRE. - VI VISER GRACIOUS PROFESSIONALISM® OG COOPERTITION® I ALT VI GJØR. - VI HAR DET GØY! Byggerne og programmerere: Det byggerne har gjort denne uken er at de har prøvd å få robotene til å gjøre kule ting sånn at vi de poeng. De har bygget en arm som skal løfte en legomann opp i en boks. De har gjort noen oppdrag ferdig og de holder på med et oppdrag nå. det programmererne har gjort denne uken er at de har programmert robotene som byggerne har bygget. De synes noen oppdrag er vanskelige men noen kan også være veldig lett. Når de kommer til en vanskelig utfordring så prøver de å finne det ut selv eller så spør de en voksen eller en annen samarbeidspartner. Forskerne: Det forskerne har gjort denne uken er at de har lagen en kahoot til konkurranse dagen. De har laget en VR-film av huset til en av lærerne fordi at de har tenkt at når man er i verdensrommet kan man få hjemlengsel. Så de har tenkt at for at man skal miste den hjemlengselen så kan man bruke VR-briller med en video av huset dems eller hva de lengter etter. Mediegruppen: Det mediegruppen har gjort denne uken er at de har laget en rapport som vi skal sende inn til siden til FLL. Vi skal lage en Film med alle bildene vi har tatt, som vi skal vise på konkurransedagen. Og vi holder på å lage en mail til BT junior og Sydvesten om de kan skrive om FLL laget vårt. Mediagruppen v/ Milla og Elise

19.10.2018

Byggerne og programmererne Byggerne og programmererne har gjort en bra jobb denne uken. De har fullført to utfordrende oppgaver på fire dager. Nå jobber de med å løse flere oppgaver, og forbedre de oppgavene de har fullført. De har fullført tre oppgaver til sammen: M05, M011 og M13. De har også forbedret robotene. De samarbeider bra, og de har det veldig gøy sammen. De jobber ofte to sammen på en robot, og de er ofte å jobber på skolen etter skoletid. Forskerne Forskerne holder på å lage en VR-film om savn som skal hete En følelse av hjemme. VR-filmen skal redusere savn for astronauter som er lenge borte fra familien sin. De har kontaktet Alexander fra Andøya, og Mia og Ingrid har ringt en psykolog å snakket med han om det å savne noen. De sier at det er vanskelig å få svar fra folk som vet noe om verdensrommet og VR-briller. De har også laget raketter av papir som de skyter opp med en luftkanon. Kjerneverdiene til FLL er: -Vi er et lag -Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med hjelp fra våre veiledere og mentorer. -Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene - vi lærer sammen. -Vi er gode konkurrenter. -Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn å vinne. -Vi deler erfaringene våre med andre. -Vi har det gøy! -Forskerne synes at de: -Er et lag -Vi i forskergruppen er god på å jobbe sammen. Og veilederne og mentorene hjelper oss. -Ja, vi vet at veilederne og mentorene ikke kan alle svarene. -Vi er gode konkurrenter og har god motivasjon. -Vi syns at det er gøy å være med, men vi har veldig lyst til å vinne. -Vi deler erfaringene våre med andre. med det mener vi at vi snakker med venner og familie. -Vi har det gøy! Mediagruppen Mediagruppen har vært så heldig å få 3500 kr til VR-briller av rektor, og fått sponsor av Interactive Norge med 2000 kr til t-skjorter som vi skal ha til konkurransedagen. Framover skal mediagruppen prøve å få flere sponsorer og lage blogg hver uke. Mediagruppen har laget ferdig logoen til Damsgård Deluxe. Vi har også fått tilgang til gratis mat på Kiwi. Hjelperne til mediagruppen har laget en sang, maskot og plakater.

05.10.2018

Programmerer og Byggerne Byggerne lagde et nytt design på en robot og kopierte det på to andre lego roboter. Så nå har de minst 5 vanlige legoroboter. Den nye designen ser ut som en slags skjold rundt roboten med tre tynne hjul på hver side. De har holdt på med det første oppdraget, men er ikke ferdig og de har lært å komme til og fra på den beste metoden. De håper å bli ferdig med første oppdrag så fort som mulig etter høstferien. Forskere Denne uken har forskerne prøvd ut VR-briller å finne ut hvor masse plass det tar å bruke VR-briller og om det er plass i romstasjon. De prøver dette fordi de ville finne ut om VR-briller kan forminske savn når man er i verdensrommet. Besøk av Bjørndalsskogen skole Torsdag den 4/10 2018 Fikk vi besøk av Bjørndalsskogen skole. Først spiste vi sammen og snakket sammen og ble litt kjent med de. Så gikk vi til auditorium, så fikk vi besøk av en Arve Aksnes fra Birkelandsenteret som svarte på spørsmålene våre. Etter han mannen gikk så viste vi Lego rommet det var litt trang, men vi klarte det likevel. Rett før de gikk så sa de at vi kunne komme på besøk 2 uker før konkurransedagen. Markedsførere En gutt fra forskergruppen sendte mail til rektor om å få bruke 3 500 kr på å kjøpe 360 kamera. Og vi fikk svar på torsdag og svare var JA. Denne uken har noen markedsførere spurt om noen ville sponse oss og markedsførerne tilbød deres logo på våre t-skjorter. Pengene kommer til å bli brukt å kjøpe t-skjorter. Noen andre av markedsfører gruppen lagde logo og denne bloggen. Laget av Maximilian

04.10.2018

Velkommen til vår blogg om vårt arbeid i First LEGO League. I tiden framover vil det komme ukentlige oppdateringer om vårt arbeid. Dette er det laget vårt, Damsgård DELUXE har gjort denne uken : Byggerne : Den første uken jobbet de med oppgave M01-ROMFART. Det de har gjort denne uken er at de har bygget roboten sånn at den får et firkantet skall sånn at det blir enklere å starte på samme plass. Og de har prøvd å bygge og programmere roboten til å gjøre flere oppgaver med samme byggematerialer. Forskerne : Vi har fått en problemstilling som er at vi skal finne ut hvilke sosiale og fysiske utfordringer man kan få når man er i verdensrommet. Så det vi gjorde for å finne ut hvilke sosiale og fysiske utfordringer man kan få når man er ute i rommet var at vi Skype’et med en som jobber i Andøya Space Center. Da vi snakket med han stilte vi mange spørsmål som blant annet hvilke sosiale og fysiske utfordringer man kan få når man er ute i rommet. Så vi har brukt svarene han har gitt oss til å forske videre på. Mediagruppen : Det vi har gjort fram til nå er at vi har laget logo til Damsgård DELUXE, vi har utformet en sponsor søknad om lagdrakter og vi skriver blogg til dere! Mediagruppen v/ Milla

Sponsorer

7. trinn Damsgård skole
Boots apotek Laksevåg Senter
Damsgård skole
Kiwi Hamrehjørnet
Sunnkost Laksevåg Senter
Tess