Hjernekraft

är portalen till FIRST® LEGO® League och FIRST® LEGO® League Jr. 

 

Hoved_Liggende_farger_
0I3A9217-vinnere

Vad är FIRST® LEGO® League och FIRST® LEGO® League Jr.?

FIRST® LEGO® League och FIRST® LEGO® League Jr. är program som är till för att främja intresset för naturvetenskap och teknik hos barn i åldrarna 6–16 år.

Under åtta spännande veckor får barnen och ungdomarna uppleva ett praktiskt inlärande av naturvetenskap och teknik.

De får komma på innovativa lösningar till och utforska verklighetens utmaningar, som ingen vuxen vet svaret på.

 

  • De får designa och programmera en LEGO-robot till att lösa utmaningar
  • De får marknadsföra laget och sin lösning
  • De får presentera arbetet de har lagt ned i en turnering där de också möter andra lag som har arbetat med samma tema


"De relationer man får till eleverna, och eleverna får sinsemellan genom det här arbetet är ovärderliga och otroligt värdefulla. Detta är lärande i praktik! Matematiken genomsyrar projektet, till exempel när de skall beräkna massa och kvantiteter. […] När torr teori blir inbakat i något som engagerar blir det roligt. Jag tror att FIRST LEGO League är en del av vad 'Ludvigsen-utvalget' har pekat på som framtidens skola" –
 Runar (lagledare)

Läs mer om FIRST LEGO League Jr. 
Läs mer om FIRST LEGO League 
Läs mer om FIRST Scandinavia - stiftelsen som organiserar FIRST® LEGO® League
The FIRST LEGO League (and Jr.) Program in Scandinavia organized by FIRST Scandinavia under license from FIRST and the LEGO group.