Hjernekraft

er portalen til konseptene FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr.  
Til FIRST LEGO League
   
Hoved_Liggende_farger_
0I3A9217-vinnere

Hva er FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr.?

FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr. er programmer som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 6-16 år. 

FIRST® LEGO® League Jr. er fra 6-9 år og FIRST® LEGO® League er for 10-16 år.


Gjennom 8 spennende uker får barna/ungdommene oppleve praktisk tilnærming til realfag og teknologi.
De får utforske utfordringer fra det virkelige liv og finne innovative løsninger som ingen voksne vet svaret på.

  • De får designe og programmere en LEGO®-robot til å løse utfordringer
  • De får markedsføre laget og løsningen sin
  • De får vise frem arbeidet de har lagt ned på en turnering der de også møter andre lag som har arbeidet med samme tema
Påmeldingen åpner 15. april 2020 

"De relasjonene en får til elevene, og elevene får seg imellom gjennom dette arbeidet er uvurderlig og utrolig verdifull. Dette er læring i praksis! Matematikken gjennomsyrer prosjektet når de for eksempel skal beregne masse og mengder. (...) Når tørr teori blir bakt inn i noe som engasjerer, blir det moro. Jeg tror FIRST LEGO League er noe av den skolen som Ludvigsen-utvalget har pekt på som fremtidens skole"  
- Runar (veileder)


Les mer om FIRST LEGO League Jr. 
Les mer om FIRST LEGO League 
Les mer om FIRST Scandinavia - stiftelsen som organiserer FIRST® LEGO® League

Årsrapporter for de siste årene

Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019


The FIRST LEGO League (and Jr.) Program in Scandinavia organized by FIRST Scandinavia under license from FIRST and the LEGO group.