Gå til hovedinnhold
Group 7036

Bedømming

For å vurdere lagene i FIRST® LEGO® League bruker dommerne dommerskjema. Det er lurt for alle lag å sette seg godt inn i dommerskjemaene for å gjøre seg kjent med vurderingskriteriene. På denne siden finner dere dommerskjema i alle kategorier og andre ressurser for å forberede dere på bedømmingen.

Bruk dommerskjemaene når dere forbereder dere til turneringen. Det er lurt for alle lag å sette seg godt inn i dommerskjemaene for å gjøre seg kjent med vurderingskriteriene.

Før turneringen skal alle lagene levere inn en rapport. Denne skal kort forklare innholdet i de ulike delene som lagene har jobbet med. Rapporten skal hjelpe dommerne å forberede seg til turneringsdagen.

Rapporten skal leveres inn på lagsiden ca. en uke før turnering.

Dommerskjema
PDF

Dommerskjema: kjerneverdier, teknologi og innovativt prosjekt

Last ned dommerskjema og gjør dere kjent med vurderingskriteriene.
NO Banedommer 2023
PDF

Banedommerskjema

Bruk banedommerskjemaet mens dere øver på oppdragene på robotbanen.