Gå til hovedinnhold
Group 7036
Artikler
Ti gode grunner til å delta i FIRST LEGO League

Ti gode grunner til å delta i FIRST LEGO League

Veileder
Deltaker
Turnering

Pedagoggruppen i FIRST LEGO League er en gjeng med engasjerte og erfarne pedagoger som har hatt elever med på FIRST LEGO League i flere sesonger. Vi ba dem lage en topp ti-liste over grunner for å delta. Det resulterte i mange gode grunner, og vi har valgt ut ti.

https://admin.hjernekraft.org/media/dlzpuadn/robotkjoring60-ks.jpg

1. Du jobber med enormt mange kompetansemål i nesten alle fag under deltakelsen i FLL. Det gjør at flere lærere kan samarbeide, og en kan velge om en vil jobbe med nye kompetansemål, eller bruke arbeidsperioden til repetisjon av viktige kompetansemål i tillegg. 

2. Elevene får jobbe med ekte forskning. Den nye lærerplanen skriver at barn skal få undre seg, lage hypoteser og jobbe med problemløsing - alt dette og mye mer gjør vi i FLL. I tillegg velger elevene selv hvilken problemstilling de vi jobbe med, som gjør at prosjektet kan forankres lokalt, og gi elevene eierskap til prosessen. 

3. Lærere og elever får jobbe med tverrfaglig arbeid. Den nye læreplanen krever at vi jobber mer tverrfaglig. FLL er et supert verktøy for å jobbe med flere fag under samme paraply, og med samme fokus. Det lar elevene se hvordan fagene henger sammen, og hvordan en kan få bruk for det de lærer ute i den virkelige verdenen. 

4. Elevene får jobbe med praktisk læring. Det blir mye teori i skolen i dag, og det etterspørres mer praktisk læring. FLL har både teori og praktisk læring, og elevene kan bruke sine sterke sider for å bidra til lagarbeidet. Det er også en gyllen mulighet for at elevene skal prøve nye ting, og jobbe med de områdene de trenger å øve mer på. 

5. En unik mulighet for skole-hjem samarbeid. Skole-hjem samarbeid er påkrevd ifølge Opplæringsloven, og FLL legger til rette for mange møtepunkter og samarbeidsmuligheter mellom skole og hjem. Foreldre blir ofte svært engasjerte når de får vite hva barna er med på, og villige til å bidra på mange måter. Det har skapt mange fine øyeblikk for lagene våre! 

6. Elevene får øve på å holde presentasjoner. Vi har opplevd at elever som før ikke har turt å presentere foran andre, har klart å gjøre det i denne sammenhengen. De er på lag med medelevene sine, og skal presentere noe de har sterk eierskap til. Uansett hvordan resultatet blir, så ser vi hvordan elevene vokser på opplevelsen og opplever stor mestring. 

7. Stort fokus og viktig øving på samarbeid og Kjerneverdier. Vi må starte tidligere med samarbeid slik at elevene allerede er gode på det når de starter på høyere trinn og virkelig får bruk for det. Samarbeid er nøkkelen til mange gode opplevelser i livet, både på skolen, i fritiden og i arbeidslivet. FLL gir dem en forsmak på det, og lærer de viktige verdier for godt samarbeid, uansett hvilke ulikheter det er mellom lagmedlemmene. 

8. FLL er en naturlig og engasjerende måte å jobbe med innovasjon og prosjektarbeid. Innovasjon er et viktig tema i ny læreplan og i verden generelt. Vi er avhengig av innovasjon for å møte utfordringene verden står overfor, og FLL gir barna troen på at de og deres ideer kan gjøre verden til et bedre sted!

9. Elevene får jobbe med dagsaktuelle og samfunnsrelevante tema som engasjerer dem. Gjennom årets tema får barna trukket tydelige linjer mellom det som skjer på skolen og ferdighetene de lærer der, og samfunnet rundt. Gjennom det de lærer på skolen får de kunnskap til å løse ekte problemer, i aktuelle tema, i eget samfunn - det gir engasjement! 

10. FLL gjør at du når elevgrupper du kanskje vanligvis ikke når i undervisningen. Det vil alltid være sånn at noen ikke vil være med på det som skjer i klasserommene våre. Det samme skjer selvfølgelig i FLL, men vi ser at prosjektet også engasjerer de som ofte faller i fra eller “melder seg ut”, i tillegg til de som for eksempel har høyt læringspotensial. FLL har meningsfulle oppgaver for alle elevtyper. 

Uansett hvilken grunn som engasjerer deg mest, vil FLL også være en skikkelig boost til klassemiljøet. Som en av FLL-pedagogene sa: «om en bare bretter opp ermene og investerer disse 8 ukene på høsten, så er det helt utrolig hvor mye elevene utvikler seg og lærer!»