Godterigjengen

"Vi har blitt bedre til å samarbeide."

"Vi har øvd på å inkludere i gruppa."