Energiburgerne

"Vi har blitt gode på å bygge."

"Vi lærte mye på Energisenteret."