Salten

Salten er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere. Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  (Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Salten)

https://bodo.kommune.no/tverlandet-skole/

Det vil ikke bli avhold en fysisk turnering for FIRST LEGO League Explore- lag i 2020.

Lagene vil presentere sitt prosjekt lokalt på sin skole. Dette grunnet koronapandemien.

Registrering

18
Totalt ant. platser
5
ant. lediga platser
0
ant. på reservlista

Program

 

Sponsorer

Prisvinnere

Turneringskommitté Salten

Steinar Pettersen
Projektledare
tel.: 990 31 305