Salten

Salten er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere. Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  (Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Salten)


FLL Salten arrangeres også i år i Bodø, og vi har valgt Bodø videregående skole som turneringssted. Bodø videregående skole ligger i sentrum av Bodø.


Besøksadresse:

Amtmann Hegges vei

3/4, 8005 Bodø

Här är information om turneringen i staden.

Registrering

18
Totalt ant. plasser
0
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste

Program

07:30: Arena åpner

08:30: Veiledermøte

09:15: Presentasjoner FLL

10:00: Åpningsseremoni

10:30: Presentasjoner fortsetter, FLL og FLL junior

10:30: Robotkamper 1.runde

11:35: Robotkamper 2.runde

12:45: Avslutningsseremoni FLL Jr.

13:25: Robotkamper 3.runde

14:50: Kvartfinaler

15:15: Semifinaler

15:25: Finale

15:50: Avslutningsseremoni FLL

Sponsorer

Prisvinnere

Turneringskommitté Salten

Steinar Pettersen
Projektledare
tlf: 990 31 305
Steinar Pettersen
Prosjektleder
tlf: 99031305
Elisabeth Thielemann
Dommeransvarlig, frivilligansvarlig
tlf: 97546476
Terje Johnsen
Arena-ansvarlig
tlf: 47260736