Salten

Salten er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere. Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  (Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Salten)


  • Stand: 1 m dyp x 2 m bred x 2 m høy. Festemidler til plakater blir utdelt.
  • Stand: Tilgang til 2 strømpunkter pr. lag. (FLL)
  • Hvert lag får utdelt en lunsjpakke med baguett og sukkerfri iste.
  • Elevbedrift fra Bodø VGS vil tilby salg av mat og drikke under arrangementet

  • Turneringen har stort fokus på kildesortering. Alle lag må være like flinke til å kildesortere som hjemme:-) 

Påmelding

15
Totalt ant. plasser
10
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste

Program

Program


07:30: Arena åpner

08:45: Veiledermøte (Ca. 20 min)

09:15: Presentasjoner FLL Challenge

10:00: Åpningsseremoni

10:30: Presentasjoner, FLL Challenge og FLL Explore

10:30: Robotkamper 1.runde

11:15: Robotkamper 2.runde

12:00: Avslutningsseremoni FLL Explore

12:15: Robotkamper 3.runde

13:15: Kvartfinaler

13:45: Semifinaler

14:15: Finale

14:40: Avslutningsseremoni FLL Challenge

Sponsorer

Prisvinnere

Turneringskomité Salten

Steinar Pettersen
Prosjektleder
tlf: 990 31 305
Terje Johnsen
Arena-ansvarlig
tlf: 47260736
Elisabeth Thielemann
Hoveddommer
tlf: 97546476