Kirkenes

 

Dere arbeider med oppdraget i skolen eller barnehagen, men så får dere et eget lokale på Kirkenes skole under tårneringsdagen hvor alle Explore lagene skal stille ut sitt prosjekt.

 

Explore passer best for barn fra 6-9 år, men er også morsom for de største bana i en barnehage.

 

De lag som melder seg på vil få tildelt en eske med legoutstyr som er tilpasser årets tema/oppgave. det er best med 4-6 barn på hvert lag så er dere flere kan det være lurt å melde på flere lag. Alle barna får også sin egen First Lego League skjorte de skal ha på seg på tårneringsdagen.

 

FLL kirkenes dekker legopakken og påmelding men lagene må selv ordne transport til og fra tureringsområdet.

Påmelding

10
Totalt ant. plasser
9
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste

Program

First Lego League Explore vil bli gjennomført på Kirkenes skole Lørdag 13.11.21.

 

Da tar laget med seg det de har bygget og stiller det ut i eget lokale på turneringsområdet, og de skal presentere sitt lille prosjekt for to dommere. Alle ungene deltar på åpningsseremoni og premieutdeling og alle barna som deltar i FLL Explore vil få sin egen medalje.

 

På turineringsdagen skal de andre lagene som deltar Challenge klassen konkurrere om robotkjøring, innovasjon, prosjekt og kjerneverdier. dette gjelder ikke de minste barna som deltar på FLL Explore

 

FIRST® LEGO® League Explore får dere forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Dere skal også bygge en modell der de programmer en LEGO WeDo .

Etter en 8 ukers lag prosjektperiode møtes lagene i en turnering, der de forteller om prosjektet og løsningen sin foran dommere. 

Årets oppdrag offentliggjøres lørdag 18. september kl. 13, men allerede nå kan du se en liten teaser. Hvis dere har dannet et lag, kan dere allerede nå begynne å gruble! 

 

 

Sponsorer

Registrerte lag Kirkenes

Prisvinnere

Turneringskomité Kirkenes

Bernt Nilsen
Prosjektleder
tlf: 90103456
Dag Norum
Prosjektleder
tlf: 95152945