Team Banan

Lag 6 fra Rosseland skole består av: Adele, Emil, Hanne og Dominick.