Team Potet

Lag 5 fra Rosseland skole består av: Isabelle, Selena, Daniel og Markus.