Pilängsgårdens förskola

Vi är 6 stycken och alla är 5 år, två pedagoger, vi kommer ifrån Landskrona Pilängsgårdens förskola och vårt lagnamn är Swedish family

Namn på barnen

Ammar

Elin 

Era

Muhammad

Ahmad

Mayar