Boomtown Team Beautiful

vårt lag heter Boomtown Team Beautiful. Vi er 1.-3.klasse i 1.klasse går Leander Jenni og Theodor. i 2.klasse går Ingrid. i 3.klasse går Mathea og Mia.

først så vi på Boomtown  på teven ætepå  tenga vi  en tening av huset vi vile  byge til Marco han Marco sit i rulestol. nå har vi byga en stor hus av lego Marko bor i huse å Marko e i en rulestol  vi prøver å byge huse bra for Marko å bo i.