BugBuildersJR

Vårt lag

Me er 14 stykk 1. – 4.klasse. Me er 7 gutar og 7 jenter.

Eirik (5 år) er den yngste.

Dag (9 år) er den eldste.

Me går på Vinnes friskule.