Kulladalarna

Lagmedlemmar: Kulladalarna ( åk 2)

Andrej Milosevic

Albin Dorch Plesner

Melvin Delic

Ebba Lasson

Elli Mikkelsen

Maggie Sjöblom