LEGO® Education WeDo 2.0 

Uppdraget kräver att laget bygger en LEGO®-modell med hjälp av ett LEGO® Education WeDo.

LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set

 

WeDo 2.0 är ett byggset där barnen får möjlighet att utforska olika teknikämnen genom roboten MILO. Med allsidigheten hos LEGO®-bitarna och programmerbar digital teknik är setet ett bra verktyg för eleverna när de ska tänka kreativt, samarbeta, undersöka, modellera, formge innovativt och utbyta idéer.

 

WeDo 2.0 innehåller följande:

 • 280 delar
 • LEGO® Education WeDo 2.0-programvara med 21 olika projekt
 • en smarthubb
 • motor
 • rörelsesensor
 • tilt-/vippsensor
 • robust förvaringsbox

Pedagogiska värden:

 • Väck nyfikenhet genom att låta eleverna modellera, undersöka och konstruera idéer över ämnesgränserna.
 • Stärk elevernas självkänsla genom att uppmuntra experimentlusta och problemlösning.
 • Ge eleverna möjlighet att utforska, skapa och dela med sig av sitt projekt till en bredare målgrupp.
 • Väck intresset för teknik och programmering genom realistiska projekt.
 • Enkel sortering för styrning och överblick i klassrummet.
 • Systemklossar för åldersanpassat byggande.

WeDo beställs i vår nätbutik FIRST Scandinavia Partner