Välkommen til CARGO CONNECT℠!

I 8 veckor från 18 september ska ca. 250 lag fån Skandinavien arbeta med CARGO CONNECT, som avslutas med en turnering 13 november som firar allt som har upplevts och uppnåtts! Lycka til! 
FIRST® LEGO® League Explore fokuserar lagen på entreprenciellt lärande ingenjörkonst genom att utforska verkliga problem.   

Under CARGO CONNECT funderar vi ut olika sätt att transportera gods på, och utforska hur gods transporteras till platser över hele världen. 
Page4_Circles_SE
se-hefter
Uppdragsdokukumenterna Deltagarhäfte och Lagledarhäfte hittar ni på lag- och lagledaresidan på hjernekraft.org när ni loggar inn. Du hittar dokumenten där under "Nedlastinger". 

Här är andra nyttiga dokument:
Byggeinstruksjoner Exploresett 2021
Deltakerdiplom
Samtykkeerklæring

FIRST® LEGO® League Kärnvärden

 

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.

Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

Skoj: Vi har kul!

TREDELING_SE_2019-web

Skapa en LEGO-modell som visar hur gods sorteras och transporteras till sin destination och dela av dina idéer och LEGO modellen på en turnering. 

Varje lag behöver en CARGO CONNECT Exploresett - ta en titt på settet her --->exploreset