Om FIRST® LEGO® League Explore

FIRST® LEGO® League Explore är ett forsknings- och teknikprojekt där vi låter barn i åldrarna 6–9 år möta en spännande värld av vetenskap och teknik.

Explore har anordnats i Skandinavien sedan 2012. Sedan dess och till och med 2019 har över 10 900 barn forskat kring ämnen som extremväder, utmaningar som äldre personer står inför i vardagen, avfall, hantering av vatten och byutveckling.

I mitten av september offentliggörs ett samhällsaktuellt FIRST® LEGO® League Explore- uppdrag. 

Deltagarna får undersöka en verklighetsbaserad utmaning och försöka hitta en lösning på den. Det handlar om att utmana fantasin och om att undersöka och tänka kritiskt. Under vägledning av en vuxen, lärare eller förälder får barnen även bygga en LEGO®-modell med hjälp av ett inspirationsset och LEGO® Education WeDo. Plakatet och LEGO®-modellen presenteras för domare i en turnering. 

När vi har publicerat uppdraget har lagen 8 veckor på sig att arbeta med projektet, innan de deltar i en regional turnering. I Skandinavien håller vi turneringen på över 20 olika orter. Här hittar du alla turneringar/orter.

Majoriteten av lagen kommer från olika skolor, men fritidsklubbar och kompisgäng där man vill göra något roligt och meningsfullt tillsammans är också välkomna att delta. Man måste ha ett lag och minst en vuxen vägledare för att kunna delta.  

Vill du ha mer information om handledarrollen klickar du här
IMG_0525x

Varför FIRST® LEGO® League?

 • Ger erfarenhet av arbetsmetoder och organisationssätt som liknar de man kan stöta på i yrkeslivet
 • Stärker sammanhållningen i klassen och är bra för klassmiljön – ger lagkänsla
 • Ger deltagarna möjlighet att arbeta med riktiga problemställningar
 • Kan bidra till att öka rekryteringen till naturvetenskapliga studier
 • Gör vetenskap och teknik begripligt och roligt
 • Ökar kunskapen om programmering och formgivning
 • Ger barnen möjlighet att arbeta med innovation
 • Främjar uppfinningsrikedom och kreativitet
 • Personlig och ämnesmässig utveckling

Framtidens skola

Med FIRST® LEGO® League-konceptet främjar du effektivt:

 • 2000-talets färdigheter och modern kompetens
 • programmering/kodning
 • innovation
 • djupinlärning
 • utforskande undervisning

Fördelar i skolvardagen

 • praktisk, ämnesöverskridande inlärning
 • arbetssätt för att uppnå kompetensmålen
 • anpassad undervisning
 • ett koncept som ingår i undervisningen i stället för att bara vara ett komplement. 
header-IMG_7171x-deltakere
TREDELING_SE_2019-web

FIRST® LEGO® League Kärnvärden

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.

Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

Skoj: Vi har kul!