Turneringar och evenemang i FIRST® LEGO® League Explore

Det viktigaste här är självfallet processen och allt ni lär er under de veckor då ni arbetar med FIRST® LEGO® League Explore. Men själva arrangemangen utgör också en viktig del av konceptet. Här kan du läsa mer om de regionala turneringarna, den skandinaviska finalen och den internationella turneringen i USA: World Festival Expo.

Regionala turneringar

De regionala turneringarna hålls 8 veckor efter uppdragssläppet i september. På turneringsdagen får lagen möta andra lag som har jobbat med samma uppdrag, och tillsammans firar vi den fantastiska insats som alla lag har gjort de senaste veckorna!


Den presentation som laget håller inför domarna varar i cirka 10 min. Lagmedlemmarna berättar om laget och om arbetet, och visar upp lagets plakat och LEGO®-modell. Sedan ställer domarna några frågor för att få reda på så mycket som möjligt om lagets projekt.

kart

IMG_0284x

Skandinavisk final

3 veckor efter de regionala turneringarna anordnas den skandinaviska finalen. Explore bedöms inte utifrån givna kriterier eller krav, så inbjudningarna och arrangemangen sköts av Explore i din stad. De lag som vill delta i en skandinavisk final kan anmäla sitt intresse direkt till den lokala projektledaren eller till FIRST Scandinavia. 

Program för skandinaviska finalen (exempel)

Fredag
Ankomst och uppställning av montern
Gemensam aktivitet på kvällen

Lördag
Öppningsceremoni
Presentationer
Lunch
Avslutningsceremoni
Middag på kvällen

Söndag
Hemresa

header-IMG_7175x-dommer

World Festival Expo

Här samlas lag från hela världen för att tillsammans fira glädjen och entusiasmen i att delta i Explore. Den här turneringen anordnas i april/maj i USA. Lagen får själva betala resa och uppehälle, samt en anmälningsavgift. 

Om dina lagmedlemmar och du vill delta kontaktar ni antingen den lokala projektledaren eller FIRST Scandinavia direkt.