Om FIRST® LEGO® League Explore

FIRST® LEGO® League Explore er et forsknings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til en spennende verden av vitenskap og teknologi.

Explore har blitt arrangert i Skandinavia siden 2012. Frem til 2020 har over 10 900 barn forsket på utfordringer som for eksempel ekstremvær, avfall, håndtering av vann og utvikling av byer.

 

 
I midten av september slippes et samfunnsaktuelt FIRST® LEGO® League Explore-oppdrag.

Deltakerne skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk.

Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna også lage en LEGO®-modell ved bruk av et inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo. Posteren og LEGO®-modellen skal presenteres foran dommere på en turnering.

Etter oppdragsslipp har lagene 8 uker å arbeide med prosjektet på, før de deltar på en regional turnering. I Skandinavia har vi ca. 20 turneringsbyer som lagene kan delta i. Du kan finne alle våre turneringer her.

Majoriteten av lagene kommer fra skoler, men fritidsklubber eller en vennegjeng som vil gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen er også velkomne til å delta. For å kunne delta må man ha et lag og minst en voksen veileder.
Vil du ha mer informasjon om veilederrollen, kan du trykke her.
IMG_0525x

Hvorfor FIRST® LEGO® League Explore?

 • Gir erfaring med arbeidsmetoder og organisering som ligner arbeidslivet
 • Styrker samholdet i klassen og er godt for klassemiljøet - gir lagfølelse
 • Gir deltakerne mulighet til å jobbe med reelle problemstillinger
 • Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier
 • Gjør realfag og teknologi tilgjengelig og morsom
 • Øker kunnskapen om programmering og design
 • Gir barn mulighet til å jobbe med innovasjon
 • Oppmuntrer til oppfinnsomhet og kreativitet
 • Skaper personlig og faglig utvikling

Fremtidens skole

Konseptet FIRST® LEGO® League er en god tilnærming til:

 • 21st century skills
 • Programmering/koding
 • Innovasjon
 • Dybdelæring
 • Utforskende undervisning

Fordeler i skolehverdagen

 • Praktisk tverrfaglig tilnærming til læring i mange fag
 • Arbeidsmåte for å nå kompetansemålene
 • Egnet for tilpasset opplæring
 • Del av undervisningen, ikke et tillegg til 
header-IMG_7171x-deltakere

TREDELING_NO_2019

FIRST® LEGO® League Kjerneverdier

Kjerneverdiene er hjørnesteinene i prosjektet. De er blant de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag.

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

 • Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
 • Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
 • Innvirkning:  Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
 • Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 
 • Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
 • Moro: Vi har det gøy!