"FIRST® LEGO® League Explore är lärorikt och inkluderande för eleverna. Det er ett upplägg som täcker många av skolans kunskskapsmål. Fantastisk upplevelse på tävlingsdagen!"

 Lagledare, 2020

Vad gör en lagledare?

Som lagledare i FIRST® LEGO® League Explore kommer du få möjligheten att vara med om många fina upplevelser med din klass! För att vara lagledare behöver du inga förkunskaper, men bra om du besitter förmågan att engagera och motivera barn som utforskar och lär. Som lagledare är huvuduppgiften att läsa uppdraget noga, stötta eleverna i planlering och genomförande, erbjuda nya perspektiv på det de arbetar med, och övervaka processen och tidsanvändningen.

Arbetsperioden startar vid uppdragssläppet i mitten av september, och varar i åtta veckor. I denna perioden ska laget forska på temat i årets uppdrag, bygga och programmera lagmodellen (Exploresettet) och delta i en turnering där de presenterar sina resultat och modellen för 2-4 trevliga domare. FIRST® LEGO® League Explore är inte en tävling, utan en läroupplevelse där fokus är att barnen ska få utforska – göra och testa – dela.

 

Hitta din närmaste turnering under Turneringar. 
Läs mer om vad en lagledare behlver veta under Quick start för lagledaren. 

SE-en_god_veileder

Uppdraget i FIRST® LEGO® League Explore

Varje höst lanseras ett nytt uppdrag i FIRST® LEGO® League. Uppdraget är samhällsaktuellt och engagerande för eleverna, och lättillgängliga för de att forska och lära mer om. Exempler på tidigare tema har varit matsäkerhet, stadsutveckling och fysisk aktivitet. De ska också bygga och programmera en lagmodell och jobba i enligthet med kärnvärdena. Uppdraget är uppdelat i tre delar:  

Teknologi: Här ska laget bygga en lagmodell av LEGO® (utrustning i Exploresettet) och få den att röra sig genom att bygga och programmera en SPIKE Essential eller WeDo. Appen SPIKE har bra handledningar för programmering för den här åldergruppen. 

Projekt: Här ska laget utforska och lära om årets tema och den koppling den har till elevernas egna liv. De kan läsa, se klipp, kontakta människor i närheten som kan komma på skolbesök, åka på utflykt med mera. Kanske de kan hitta på nya lösningar på problem kopplade till temat?

Kärnvärden: Här ska laget lära sig vad Kärvärdena är och reflektera över hur de kan jobba i enlighet med de. Kärnvärdena ska arbetas med under arbetsperioden, och är viktigt för relationsbyggandet i laget. 

Tredeling_Explore_2022 SE


Varför delta i FIRST® LEGO® League Explore?

Det finns många orsaker till att delta i FIRST® LEGO® League. Vi vill framför allt lyfta att barnen får

 • jobba med kunskapsmål i många ämnen på ett helt nytt sätt
 • forska om det som dagens forskare forskar om
 • stärka sammanhållningen i klassen - det ger en lagkäånsla som varar länge!
 • kunskap om samhällsrelevanta frågor
 • jobba med innovation
 • lära sig samarbets- och presentationsfärdigheter
 • använda uppfinningsrikedom och kreativitet
 • göra en poster/plakat för att förmedla vad de lärt sig
 • designa en modell med Exploresettet
 • lära sig att programmera en robot
 • presentera sitt arbete på en turnering

Läs mer om varför FIRST® LEGO® League hör hemma i skolan under Konceptet i skolan. 

FIRST® LEGO® League Kärnvärden

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.

Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

Skoj: Vi har kul!

header-IMG_8652x-medalje