"FIRST® LEGO® League Explore är ett inspirerande och givande arbete"

                                                                                                                                                              Brunstad, lagledare

Varför FIRST® LEGO® League?

 • Ger erfarenhet av arbetsmetoder och organisationssätt som liknar de man kan stöta på i yrkeslivet
 • Stärker sammanhållningen i klassen och är bra för klassmiljön – ger lagkänsla
 • Ger deltagarna möjlighet att arbeta med riktiga problemställningar
 • Kan bidra till att öka rekryteringen till naturvetenskapliga studier
 • Gör vetenskap och teknik begripligt och roligt
 • Ökar kunskapen om programmering och formgivning
 • Ger barnen möjlighet att arbeta med innovation
 • Främjar uppfinningsrikedom och kreativitet
 • Personlig och ämnesmässig utveckling
Det givande jobbet med att vara lagledar inom FIRST® LEGO® League Explore innebär att vägleda, uppmuntra och stötta barnen under projektperioden.     

I FIRST® LEGO® League Explore främjar vi intresset för matematik, naturvetenskap, språk, samhällskunskap och inte minst en god klassmiljö.

På den här sidan för lagledar hittar du information om hur det är att vara handledare och om hur konceptet passar in i skolan samt hjälpmedel för arbetet som handledare.
header-IMG_6812-veileder
TREDELING_SE_2019-web

 

 Varje höst lanseras ett nytt uppdrag med ett samhällsaktuellt tema. Barnen får undersöka en verklighetsbaserad utmaning och försöka hitta en lösning på den. Det handlar om att utmana fantasin och om att undersöka och tänka kritiskt. 

Under vägledning av en vuxen, lärare eller förälder får barnen även bygga en LEGO®-modell med hjälp av ett Explore-sett och LEGO® Education WeDo eller SPIKE Essential. Undersökningsresultatet och modellen presenteras för domare i en turnering. 

Barnen får:

 • forska kring frågor som dagens forskare arbetar med
 • lära sig om samhällsaktuella problem
 • lära sig att samarbeta och presentera sitt arbete
 • skapa ett kreativt och informativt plakat
 • designa en modell med ett Explore-settet
 • programmera LEGO® Education WeDo eller SPIKE Essential
 • presentera projektet under en turnering.
header-IMG_6879-klasserom
Totalt registrerade lag
2
5
1

Registrering

Anmälningen till FIRST® LEGO® League Explore 2021 är öppen!

  
Lagen behöver: 1 stk. LEGO® Education WeDo og 1 stk. Explore set  for at lösa uppdraget.
Båda kan beställas på FIRST Scandinavia Partner

Anmälansavgift: 1100SEK. Anmälansavgiften inkl. 7 t-tröjor, tilgång til årets uppdrag oppdrag och tillgång till egen lagsida på hjernekraft.org.
Gå till anmälan

Kostnader och material

 

Anmälningsavgift: 1 100 SEK per lag.

I anmälningsavgiften ingår

 • 7 t-tröjor (6 t-tröjor till barnen och en till lagledaren)
 • en egen lagsida på hjernekraft.org
 • tillgång till årets uppdrag

Om laget består av fler än 6 barn går det att beställa extra t-tröjor.


LEGO® Education WeDo eller SPIKE Essential & Explore set

 

Uppdraget kräver att laget bygger en LEGO®-modell med hjälp av ett LEGO® Education WeDo-set eller SPIKE Essential och installationen från Explore-settet.

WeDo eller SPIKE Essential och Explore-settet finns att köpa på FIRST Scandinavia Partner

Vid försändelser till andra länder än Norge tillkommer tullavgifter och andra avgifter.
Laget måste även ha en PC/MAC/surfplatta för programmering av WeDo eller SPIKE Essential. Laget behöver även stå för material till utformning av plakatet.

 

FIRST® LEGO® League Kärnvärden

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.

Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

Skoj: Vi har kul!


Fördelar i skolvardagen

 • praktisk, ämnesöverskridande inlärning
 • arbetssätt för att uppnå kompetensmålen
 • anpassad undervisning
 • ett koncept som ingår i undervisningen i stället för att bara vara ett komplement. 
header-IMG_7373x-stand

KISS –

Keep It Simple, Silly

I vetenskapens värld brukar man föredra enkla lösningar eftersom de mer komplicerade lösningarna ökar risken för att något kan gå fel. Då blir det svårt att reparera, det kostar mer och det brukar vara svårare att kontrollera. Men alla komplicerade lösningar ska naturligtvis inte förkastas. Även de yngsta barnen dras lätt till de svårare och mer komplicerade lösningarna, och du som lagledar får säkerligen påminna om enkelhetsprincipen flera gånger under projektets gång. Uppmana och ställ frågor så att barnen hittar så enkla lösningar som möjligt.

Att vara lagledar innebär att bistå barnen med handledning, uppmuntran och stöd. Sist men inte minst har FIRST LEGO League som mål att ge barnen en god, lärorik och rolig upplevelse. Som handledare uppmuntrar du barnen under projektperioden: från det att uppdraget offentliggörs i september och åtta veckor framåt tills det är dags för turnering.

I varje lag måste det finnas minst en vuxen handledare. Lagledaren kan vara en lärare, förälder eller någon annan vuxen som gillar att samarbeta med barn. Din uppgift som lagledar är att styra inlärningsprocessen, men låta barnen lösa uppdraget utan att ge dem lösningarna. Lagledaren är lagets kontaktperson och lagledare, och den som anpassar projektet för barnen och ser till att de kan slutföra det. Som lagledar är du knutpunkten mellan lagmedlemmarna, föräldrarna, skolan och andra som är involverade. Vi har en rad hjälpmedel för dig som lagledare. Du hittar dem här.

SE-en_god_veileder