Relevans för förskola och grundskola

Med FIRST® LEGO® League Explore stärker du klassens arbetsmiljö genom att öka elevernas intresse för, färdigheter inom och känsla av att behärska NO. Den här projektformen passar utmärkt för anpassad undervisning.

FIRST® LEGO® League Explore är väl förankrat i läroplanen för förskola och grundskola. Alla delar i projektet utgår ifrån kunskapsmålen i svenska, norska och danska skolor. Projektet är tvärvetenskapligt med betoning på naturorienterande ämnen, matematik och svenska.

Majoriteten av lagen kommer från olika skolor, men fritidsklubbar och kompisgäng där man vill göra något roligt och meningsfullt tillsammans är också välkomna att delta. 

Åldersgränsen är 6–9 år. Deltagarna får inte fylla 10 år under deltagaråret. 
Det innebär att om en deltagare fyller 9 år den 31 december får hon eller han inte delta i FIRST LEGO League Explore året efter, men om hon eller han fyller 9 år den 1 januari går det att delta i Explore innevarande år.

I FIRST® LEGO® League Explore arbetar man i grupp, och det är värdefullt för barnen att få uppleva värdet i och utmaningarna med lagarbete. I skolan upplever många att klassmiljön får ett lyft och att det påverkar inlärningsmiljön på ett positivt sätt.

Mer information hittar du i lagledarhäftet. 

header-IMG_6879-klasserom
FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
  • Naturfag
  • Matematikk
  • Norsk
  • Samfunnsfag
  • K&H
  • Teknologi i praksis
  • Programmering valgfag
...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema


Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:

knapp-fagfornyelsen-g


Når årets oppdrag er lansert i september, vil det også komme en oversikt over relevante kompetansemål knyttet til årets oppdrag. 

statistikk2
statistikk3