FIRST® LEGO® League Explore i skolan

FIRST® LEGO® League Explore är ett projekt för barn mellan 6 och 9 år (åk 1-4) som är relationsbyggande och som stimulerar barns intresse för vetenskap och programmering. På den här sidan kan du läsa mer om varför FIRST® LEGO® League Explore passar så bra i svensk skola.

FIRST® LEGO® League Explore i skolan

FIRST® LEGO® League Explore är ett mycket populärt projekt i åk 1-4, som engagerar och glädjer barn på många platser i Sverige genom spännande och lärande erfarenheter. Konceptet låter barn och ungdomar jobba med läroplanens kunskapsmål i nästan alla ämnen och läroplanens centrala innehåll.

Varje höst, i mitten av september, lanseras ett nytt uppdrag som lagen får jobba med i 8 veckor innan de möts på turneringen i den turneringsstad där de är anmälda. Inför turneringen jobbar de med att lösa uppdraget, genom att utforska och lära sig om årets tema, bygga sin lagmodell och programmera sin robot för att kunna flytta modellen. Det är upp till lagledaren hur mycket tid man kan och vill lägga på projektet, och vilka ämnen som ska involveras.

Många lagledare upplever att klassrumsmiljön får sig ett lyft när de är med i FIRST® LEGO® League. Flera uttrycker att det påvärkar inlärningsmiljön på ett positivt sätt som återigen sätter standarden för hur klassen samarbetar och behandlar varandra, även efter deltagandet i projektet. Deltagandet är ett bra sätt att kickstarta ett nytt skolår! 

FIRST® LEGO® League Explore och 

ämnesförnyelsen 

Läroplanen
FIRST® LEGO® League Explore har alltid varit relevant i skolan, men efter den senaste uppdateringen av läroplanen är det mer relevant än någonsin. Ett deltagande i FLL är inte ett tillägg till innehållet i läroplanen, utan ett annat sätt att arbeta med samma mål.

FIRST® LEGO® League Explore bygger på utforskande och problembaserat lärande. Även om det är ett nytt tema varje höst omfattar deltagandet många kunskapsmål i nästan alla ämnen i läroplanen. Det är upp till lagledaren hur mycket tid som läggs på projektet, och vilka ämnen som ska involveras.

header-IMG_6879-klasserom

Var med!

FIRST® LEGO® League arbetar man som ett lag, och det är värdefullt för barn/ungdom att uppleva värdet av och utmaningarna man har i ett samarbete. Fokuset på Kärnevärdena i FIRST® LEGO® League är centrala i arbetet, och ger bra och konkreta beskrivningar av samarbete, inkludering, uthållinghet, respekt mm. 

 I FIRST® LEGO® League Explore får eleverna möjlighet att utforska samhällsaktuella teman. Eleverna får kunskap om och erfarenhet av programmering och teknik som hjälper dem att möta den digitala och högteknologiska världen utanför skolan.

FIRST® LEGO® League Explore 

  • har relevanta uppdrag med samhällsaktuella teman
  • uppmuntrar till nyfikenhet, reflektion och utforskning 
  • bidrar till djupinlärning, och koppling mellan teori och praktiskt arbete
  • använder ett värdebaserat och utforskande arbetssätt som stärker sammanhållningen och ger en laganda
  • ger goda förutsättningar för anpassad inlärning och en känsla av behärskning för alla
  • ger möjlighet till att uppnå en rad olika kunskapsmål i många ämnen - FLL är en del av läroplanen, inte ett tillägg! 
statistikk2
statistikk3
IMG_0523xx