Kompetencemål for Mission Moon

Her er en oversikt over noen av kompetencemålene som elever får øve på i løpet av projektperioden i FIRST® LEGO® League Jr. Det er rom for å dekke flere kompetencemål avhengig av hvordan perioden legges opp av veileder/lærer.

Last ned

Du kan laste ned en PDF med alle kompetencemålene for 1. - 10. klasse under:

DK_kompetencemaalSamfunnsfag  

    

  Utforskaren

 

Historie  

  

 Geografi

2. Trinn

 

 

 

 

 

 

 

4. Trinn

 

- formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

 

- finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg

 

 

 

 Kunst og håndverk
  

  

  Arkitektur

  

Visuell kommunikasjon

 

Design

2. Trinn

 

 

 

 

 

 

Kunst og håndverk

 

  Arkitektur

 

 

Visuell kommunikasjon

 

Design

4. Trinn

 

  - planlegge ogbygge modeller avhus    og rom vedhjelp av digitaleverktøy     og  enklehåndverksteknikker(Bygge   modell iFLL Jr.)

 

 

 

 


Norsk

  

OBS: På alle trinnene er det mulig å øve på flere av kompetansemålene fra Språk, litteratur og kultur, avhengig av hvilke aktiviteter/vurderingsformer dere velger. Eksempler kan være sammensatte tekster, blogg, artikler, argumenterende tekster - både på bokmål og sidemål.

Prosjektperioden er også en god mulighet til å øve på å ta ordet, lytte og gi respons på andres innlegg. En kan lese artikler eller korte tekster og øve på å formidle innholdet til resten av klassen.

 

 

 

Muntlig kommunikasjon

 

  

Skriftlig kommunikasjon

  

Språk, litteratur og kultur

2.Trinn  

 

- lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

 

- fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

 

- uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

 

-lese store og små trykte bokstaver

 

- lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

 

- bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster

 

- finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

 

 

Arbeidsmåten en velger i prosjektperioden vil gjøre det mulig å øve på mange av kompetansemålene i denne delen av læreplanen i faget.

Norsk

 

 

Muntlig kommunikasjon

 

Skriftlig kommunikasjon

 

Språk, litteratur og kultur

4. Trinn

 

- bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

 

- samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

 

- følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 

- lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

 

- finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

 

- lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy (Kjerneverdierplakat og stand)

 

- søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy

 

- bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

 

 

Arbeidsmåten en velger i prosjektperioden vil gjøre det mulig å øve på mange av kompetansemålene i denne delen av læreplanen i faget.