Lagets möte med domaren

 


I motsats till i FIRST® Lego® League bedöms lagen i FIRST® Lego® League Jr. inte utifrån givna kriterier och krav – vi fokuserar i stället på kärnvärdena.

På turneringsdagen besöker domarna de olika lagens montrar, eller så bjuds lagen in till egna presentationsrum där domarna ivrigt väntar. Lagen möts av domare som har ett genuint och entusiastiskt intresse för lagens arbete. Syftet är att få till en god dialog med lagets deltagare genom frågor om plakatet, modellen, uppdraget och samarbetet inom laget. Alla ska bli sedda och hörda, och deltagarna ska få visa att de är stolta över det arbete de har lagt ner i projektet. 

Den presentation som laget håller inför domarna varar i cirka 10 min. Lagmedlemmarna berättar om laget och om arbetet, och visar upp lagets plakat och LEGO-modell. Sedan ställer domarna några frågor för att få reda på så mycket som möjligt om lagets projekt.

dommer-presentasjon
header-IMG_8517x-dommer