Turneringar och arrangemang i FIRST® LEGO® League Explore 

Det viktigaste här är självfallet processen och allt ni lär er under de veckor då ni arbetar med FIRST® LEGO® League Explore Men själva arrangemangen utgör också en viktig del av konceptet. Här kan du läsa mer om de regionala turneringarna, den skandinaviska finalen och den internationella turneringen i USA; World Festival Expo.

Regionala turneringar

8 veckor efter uppdragssläppet (uppdraget släpps i mitten av september), anordnas regionala turneringar i FIRST® LEGO® League. På en och samma dag anordnas regionala turneringar i över 20 städer runtom i Skandinavien.
kart

IMG_0312x

Skandinavisk final

3 veckor efter de regionala turneringarna anordnas den skandinaviska finalen. Explore bedöms inte utifrån givna kriterier eller krav, så inbjudningarna och arrangemangen sköts av Explore i din stad. De lag som vill delta i en skandinavisk final kan anmäla sitt intresse direkt till den lokala projektledaren eller till FIRST Scandinavia. 

Program för skandinaviska finalen (exempel)

Fredag
Ankomst och uppställning av montern
Gemensam aktivitet på kvällen

Lördag
Öppningsceremoni
Presentationer
Lunch
Avslutningsceremoni
Middag på kvällen

Söndag
Hemresa

header-IMG_8630x-scene

World Festival Expo

Här samlas lag från hela världen för att tillsammans fira glädjen och entusiasmen i att delta i Explore.  Den här turneringen anordnas i april/maj i USA. Lagen får själva betala resa och uppehälle, samt en anmälningsavgift. 

Om dina lagmedlemmar och du vill delta kontaktar ni antingen den lokala projektledaren eller FIRST Scandinavia direkt.