Veiledermøter

Uken etter oppdragsslipp arrangeres det gjerne veiledermøter der man får mer informasjon om den regionale turneringen. 

Engasjert-veileder
Engasjert-veileder