Regionale turneringer

Den 13. november arrangeres der ca 50 regionale/lokale turneringer i Norge, Sverige, Danmark og på Færøerne