Larvik

Larvik kommunes hovedmål:


Larvik skal være et bærekraftig samfunn med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål. En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid.

 

Larvik kommune har et rikt fritid, idrett, kultur og frivillig liv!

  • Pga pågående smitteutbrudd av Covid-19 i Larvik, er det besluttet å utsette turneringen/ finalen. Rapporter, filmer og øvrig materiale som har frist i løpet av neste uke, utsettes også. Lagene v/ veileder vil bli kontaktet via Mail med mer info mandag 2.november.Turneringen vil bli holdt på Fagerli skole, Kremleveien 5 i Larvik.

Smittevern under FLL finalen i Larvik:

Hvert lag får stille med max 4 elever og 1 voksen på skolen. Hvert lag vil få anvist plass der de skal oppholde seg mellom robotkampene. Det vil være god avstand til de andre lagene. 

Lagene må gjerne benytte ansiktsmaske, og det vil være håndsprit tilgjengelig. Vi anmoder om at personer med tegn på luftveissykdom ikke kommer til skolen! 

Fagerli skole har et stort areal og god ventilasjon. Med kun få deltagere på arrangementet ( under 100 personer totalt), vil det ikke oppstå trengsel, og vi anser dermed arrangementet som trygt. 

Prosjektkomiteen vil allikevel følge situasjonen nøye og forholde oss til de tiltakene som til enhver tid er gjeldende. Ved endringer, vil lagene bli kontaktet.

 

 


 

FIRST® LEGO® League er en forskerkonkurranse som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 10-16 år. Konkurransen ble første gang arrangert i Larvik i 2019.


Gjennom 8 spennende uker får barna/ungdommene oppleve praktisk tilnærming til realfag og teknologi. De får utforske utfordringer fra det virkelige liv og finne innovative løsninger som ingen voksne vet svaret på.

  • De får designe og programmere en LEGO®-robot til å løse utfordringer
  • De får markedsføre laget og løsningen sin
  • De får vise frem arbeidet de har lagt ned på en turnering der de også møter andre lag som har arbeidet med samme tema

Det meldes på ett lag fra hver skole, maks 14 lag

Det er gratis for skolelag i Larvik å delta

Selve turneringen vil foregå delvis digitalt fra egen skole, og delvis på Fagerli skole.

Presentasjon av prosjekt, teknologi og kjerneverdier skjer digitalt. Robotkamper skjer på Fagerli skole, med 2-4 representanter fra hvert lag tilstede. Eventet blir streamet.

Registrering

14
Totalt ant. plasser
0
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste

Program

Finaledagen 21. november vil bli en kombinasjon av digital og live konkurranse. 

Lagene skal fremføre sine presentasjoner innen prosjekt, kjerneverdier og teknologi via videolink, mens robotkampene vil foregå live på Fagerli skole. Detaljer kommer i egen info.

De som blir Champions i Larvik vil bli invitert til Skandinavisk finale 28.november, som i år vil være heldigital ( pga Covid-19).


Champion Hill, fra Mesterfjellet skole, er det laget som skal representere Larvik i Skandinavisk finale 28. november! De vant både teknologiprisen, 1.pris i robotkonkurransen og Champion-prisen i vår Larviks-finale.

Sneak peak 2020 tema: https://www.youtube.com/watch?v=Azlq4bWumxISponsorer

Prisvinnere

Pris
Nominerade
Vinnare
FIRST LEGO League Champion 1:a
Champion Hill
Hedrum
Tjodalyng 2
Champion Hill
Kärnvärdepriset
Jordet
Team Mellomhagen
Hedrum
Jordet
Projektpriset 1:a pris
Champion Hill
Hedrum
Jordet
Hedrum
Robottävlingens 1:a pris
Robottävlingens 2:a pris
Teknikpriset 1:a pris
Champion Hill
Hedrum
Tjodalyng 2
Champion Hill
Lagledarpriset
Hedrum
Tjodalyng 1
Supernova
Hedrum

Turneringskommitté Larvik

Thorny Cesilie Andersen
Projektledare
tlf: 98 23 11 21 / 48 11 21 38
Jørn Andersen
Teknisk ansvarlig
 
Siv Hjertø
Markedsføring og sponsor-ansvarlig
 
Joachim Gjertsen
Arena og område-leder
 
Ledig post- ta kontakt
Dommer-ansvarlig