EnerSky

Laget består av 16 elever fra 7 a og 7 b ved Sky skole.