Des Bèbes

Vi er laget Des Bébés fra International School of Bergen (ISB). Noen av oss har bodd i Norge hele livet, vi er 5 gutter og 2 jenter i gruppen med 17 nasjonaliteter i totalt. De fleste har kjent hverandre lengre men vi møttes alle i 8 klasse. Nå er vi alle i samme klasse i 9. Vi bor alle i Bergen, men er spredt ut rundt over hele byen. ISB har vært med i Lego League hvert år siden 2017, og nå er det endelig vår tur.