Vad är FIRST® LEGO® League Challenge?

FIRST® LEGO® League Challenge är en kunskaps- och teknologisk tävling som sträcker sig över 8 veckor. Målet är att inspirera barn och unga i åldern 10-16 år till att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Under projektet kommer deltagarna att utforska och uppleva skaparglädje, se sina egna idéer i praktiken och lära sig att programmera.

FIRST®LEGO® League: Challenge får deltagarna undersöka samhällsproblem som är relevanta just för deras ålder och som syftar till att engagera och inspirera barn och ungdomar till vidare studier inom naturvetenskap och teknik.

I mitten av september släpps årets FIRST® LEGO® League-uppdrag (se tidigare uppdrag här). Deltagarna ska ta fram innovativa lösningar på problem och dela sin lösning, formge och programmera en LEGO® SPIKE Prime eller MINDSTORMS-robot. Lagen har åtta veckor på sig innan det hela ska presenteras i en lokal turnering. I Norge og Sverige håller vi turneringen på 34 olika orter. Här hittar du alla turneringarna/orterna. Man måste ha ett lag och minst en vuxen lagledare för att kunna delta.

De flesta lag kommer från skolor, eftersom FIRST® LEGO® League dels är väl förankrat i läroplanen, dels är ett bra sätt att jobba med klassmiljön samtidigt som eleverna verkligen lär sig. Här kan du läsa mer om FLL i skolan.  

Det är även många fritidslag som deltar. Det kan vara robotklubbar, fritidsklubbar eller kamratgäng med till exempel en förälder som lagledare. Vill du ha mer information om lagledarrollen trycker du här.

Det finns FIRST LEGO League för barn i ålderen 4-16 år: 
Challenge för 10-16 år
Explore för 6-9 år
Discover för 4-6 år 

Årsrapporter finner du her: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
IMG_9854x

Varför FIRST® LEGO® League?

  • För fina upplevelser inom teknik, forskning, innovation och projektarbete
  • Stärker sammanhållningen i klassen/gruppen och är bra för sammanhållningen i klassen – stärker lagkänslan
  • Personlig och ämnesmässig utveckling
  • Ger deltagarna möjligheten att jobba praktiskt med reella problem
  • Ökar kunskapen om programmering och formgivning
  • Främjar uppfinningsrikedom och kreativitet
  • Passar bra för anpassad utbildning
  • Ökar intresset för teknik- och NO-ämnena
  • Kan bidra till att öka rekryteringen till naturvetenskapliga studier
  • Eleverna får erfarenhet av metoder och organisationssätt som liknar yrkeslivet
IMG_8342x-deltakere

SE_Inndeling-FLL-2021

Hur ska lagen jobba?

I FIRST® LEGO® Leauge ska lagen jobba med tre delar:


Projekt

Projektet är den del som innehåller forskning. Här ska lagen forska inom årets tema. Lagen måste ställa en relevant problemställning och hitta en lösning på denna. Lösningen kan vara en produkt, en tjänst, en förbättring på något som redan finns eller en annan innovativ lösning. Lagen ska även dela sin lösning. 

 

Teknologi/robottävlingen

Den teknologiska delen är att lagen ska lära sig att programmera en SPIKE Prime eller en LEGO® MINDSTORMS Robot och använda den för att lösa olika uppdrag på en robotbana (robotbanan följer med i Challengeset).

 

Kärnvärden

Kärnvärderna genomsyrar samtliga kategorier och ska vara tydliga genom hela projekttiden. Fokuset ska ligga på att alla i laget ska jobba tillsammans, respektera varandra och ha kul.

IMG_9042x-pris

FIRST® LEGO® League Kärnvärden

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.

Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

Skoj: Vi har kul!

IMG_8893x-publikum