Internationella turneringar i FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League arrangeras i over 100 länder i hela världen, och varje år får FIRST Scandinavia möjlighet att skicka ut något av våra fantastiska lag i världen. 

Det är prisvinnarna i den skandinaviska turneringen som får första prioritet, men eftersom att vi ofta får platser över, kan lag som önskar att få resa säga till. Skulle det finnas lediga platser vill vi kunna erbjuda dessa. 

Det skiljer lite mellan skandinaviska FIRST® LEGO® League och internationella turneringar. Internationellt gäller följande kategorier:

  • Project
  • Technology
  • Core Values
  • Robot competition

Bedömningen är snarlik, men domarna använder andra poängmallar, som kallas Rubrics.

World Festival

World Festival arrangeras som en festival, d.v.s. att det allra viktigaste är inte själva tävlandet, utan att få samla deltagande lag från hela världen som tillsammans firar glädjen och entusiasmen med att delta i FLL. 

På många av dessa arrangemang finns det också andra tävlingar än FIRST® LEGO® League.

Denna turnering arrangeras i april/maj i USA. Lagen måste stå för resa och uppehälle själva, och bör räkna med en anmälningsavgift.

Open Championships 

FLL Open Championships (ofta kallat OEC eller OIC) arrangeras som en fristående FLL-turnering, d.v.s. att till skillnad från World Festival ligger allt fokus på FLL.

Turneringen går runt och lag från alla länder bjuds in. 

FLL Open-turneringar går av stapeln i april/maj/juni varje år och varar 2–3 dagar.  Lagen måste stå för resa och uppehälle själva, och bör räkna med en anmälningsavgift.


Vi bjuds också in till andra typer av turneringar och försöker att fylla de platser vi får.