I skolan -  en metod för att uppnå grundläggande färdigheter och kompetensmål

"Det kanske viktigaste är de möjligheter FLL ger för att bygga stolthet för sitt eget team, sin egen klass och sin egen skola. Det pratas om stolthet runt middagsborden. Stolthet som bygger skolans identitet. Stolthet som väcker lokalsamhället och näringslivets intresse för det som arbetas med i skolan" - Eirik Jåtten, rektor 

FIRST® LEGO® League är ett bra sätt att uppnå både de grundläggande färdigheterna och en rad kompetensmål inom flera av ämnena i läroplanen:

●       Naturvetenskap

●       Matematik

●       Svenska

●       Teknik

●       Programmering

... och många andra ämnen, beroende på temat ett givet år.

 

 

I FIRST® LEGO® League får lagmedlemmarna öva på att ingå i arbetslag. De får också större förståelse för vad som krävs för att lyckas: en förberedelse inför yrkeslivet. Här ryms alla roller: ledare/chefer, fotografer, formgivare, programmerare, forskare och underhållare. I FLL ingår man i ett lag, och det är värdefullt för barn och ungdomar att få uppleva värdet av och utmaningarna som kommer med lagarbete. I skolan upplever många att klassmiljön blir bättre och att inlärningsmiljön stärks överlag.

Samarbete skola - hem

  • Arbete med FIRST® LEGO® League är ett bra sätt att engagera föräldrarna. De kan till exempel göra följande saker:
  • Hjälpa till med inlärningen
  • Ha ansvar för delar av laget/projektet (till exempel robotdelen)
  • Arrangera FLL-kvällar
  • Bidra med administration
  • Hålla koll på schemat på turneringsdagen
  • Stötta eleverna
  • Vara eller skaffa sponsorer


statistikk1


statistikk3


0I3A8712-robotkamp