I skolan -  en metod för att uppnå grundläggande färdigheter och kompetensmål

"Kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middagsbordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen" - Eirik Jåtten, rektor 

FIRST® LEGO® League är ett bra sätt att uppnå både de grundläggande färdigheterna och en rad kompetensmål inom flera av ämnena i läroplanen:

●       Naturvetenskap

●       Matematik

●       Svenska

●       Teknik

●       Programmering

... och många andra ämnen, beroende på temat ett givet år.

 

 

I FIRST® LEGO® League får lagmedlemmarna öva på att ingå i arbetslag. De får också större förståelse för vad som krävs för att lyckas: en förberedelse inför yrkeslivet. Här ryms alla roller: ledare/chefer, fotografer, formgivare, programmerare, forskare och underhållare. I FLL ingår man i ett lag, och det är värdefullt för barn och ungdomar att få uppleva värdet av och utmaningarna som kommer med lagarbete. I skolan upplever många att klassmiljön blir bättre och att inlärningsmiljön stärks överlag.

Samarbete skola - hem

  • Arbete med FIRST® LEGO® League är ett bra sätt att engagera föräldrarna. De kan till exempel göra följande saker:
  • Hjälpa till med inlärningen
  • Ha ansvar för delar av laget/projektet (till exempel robotdelen)
  • Arrangera FLL-kvällar
  • Bidra med administration
  • Hålla koll på schemat på turneringsdagen
  • Stötta eleverna
  • Vara eller skaffa sponsorer


statistikk1


statistikk3


0I3A8712-robotkamp