Quick Start

Som lagledare i FIRST® LEGO® League får du kanske en annan roll än den du annars hade haft i klassrummet. Här är du en del av laget och vägleder dem i deras egen process med att lösa årets uppdrag.

Lagledarrollen

Som lagledare är din uppgift att motivera och introducera nya perspektiv och vinklar, samt att övervaka framsteg.

Dessutom bör du som lagledare hålla ett öga på hur laget tar hand om varandra och jobbar med kärnvärdena.

Rutinerade lagledare lyfter sin roll som något av det mest värdefulla de gör. De upplever att de ingår i laget och samarbetar med sina elever på ett nytt sätt. Många lagledare ser nya sidor av sina elever och upplever att klassrumsmiljön får en boost under och efter deltagandet.

_NI17489


Bra tips för att få maximalt utbyte av lagledarrollen:

 • Var inte rädd för att inte ha alla svar – eleverna ska hitta lösningar som vuxna inte har tänkt på.
 • Släpp «styrenheten» och lär tillsammans med dina elever – FLL är något ni upplever tillsammans.
 •  Läraren är vägledare och facilitator: hjälp till med organiseringen, uthållighet, motivation och stöttning.
 • Arbetet är utmanade första gången, men givande!
 • Se på deltagandet som en övning i tvärvetenskaplig projektarbete. Det är inte säkert att allt går som planerat eller att ni når alla målen du/ni har satt, men det viktigaste är att ni genomgår processen och deltar på turneringen med det ni har. Man lär sig mycket på det!
 • Sätt av tid för sociala aktiviteter och teambuilding. Deltagarna uppskattar det och det stärker lagandan.
 • Lägg grunden för en kultur där deltagarna samarbetar väl och ger konstruktiv feedback. Öva på presentationerna inför varandra och stärk deltagarnas relationer och självförtroende.
 • Kom ihåg att man kommer så långt man kommer! Även om ni upplever det som att ni inte blivit ”färdiga” ska ni absolut fira er process och hur långt ni har kommit.
 • Påminn deltagarna om att det de inte kan göra ensamma idag, kan de kanske göra tillsammans imorgon.
 • Samarbete är nyckeln till att ha kul och att lära i FLL.

Vad är ett uppdrag?

Formen på, och kategorierna i, FIRST® LEGO® League är detsamma år efter år men varje år släpps ett nytt uppdrag.

Uppdraget består i att arbeta med ett projekt med samhällsvetenskapligt tema där lagen ska hitta en innovativ lösning på en problemställning.

Laget ska också designa och programmera en LEGO-robot till att lösa uppgifter på en robotbana. Robotuppdragen är en del av uppdraget och kan ge inspiration till det innovativa projektet.

Les mer i Så gör du!


slik-gjor-du-det2

Detta behöver du för att delta i FIRST® LEGO® League:

 • Robot: LEGO® Education SPIKE Prime eller LEGO MINDSTORMS. (Engångsinvestering som används
  år efter år.)
 • Challenge set: Innehåller årets robotmatta och LEGO-installation till robotuppdragen. Beställ här. (Nytt varje år).
 • T-shirtar: 12 stk.inkl. anmälningsavgiften. De delas ut av projektledaren i din region och används på turneringsdagen (extra kan beställas på fspartner.no under veckan efter uppdraget släpps i september).
 • Robotbord: Bord där man placerar årets Challenge set. Här pågår robotkörningen. Bygg efter ritning. (Engångsinvestering som används år efter år).
 • Material till monter och ev. prototyp/modell: Laget bestämmer själv vad de vill dekorera monter med.
IMG_0127x


”En bra lagledare kontrollerar och leder processen – men inte innehållet”

I videon nedan kan du få tips om hur du använder lagledarsidan och lagsidan. En manual kan också laddas ner här.

 En manual kan också laddas ner här. 

 

När uppdraget släpps:

 1. Ladda ned årets uppdrag från lagledarsidan. Uppdraget är beskrivit i Deltagarhäftet, Robotuppdraget i Regelhäftet och en vägledning till passen i lagledarhäftet.   
 2. Delta i lokalt vägledarmöte
 3. Bygg challenge-setet och placera mattan och installationerna på robotbordet
 4. Läs igenom hela uppdraget tillsammans med laget – fokusera på själva uppdraget och reglerna samt kärnvärdena
 5. Läs igenom domarformuläret
 6. Håll utkik efter uppdateringar på uppdragssidan
 7. Skapa en plan tillsammans med laget
 8. Låt laget utforska ett problem som de vill lösa
 9. Låt laget börja konstruera och programmera en robot
 10. Låt laget öva med roboten på robotbanan
 11. Låt laget tänka ut hur de vill dela sin lösning
 12. Förbered presentationer av kärnvärdena, projektet och tekniken samt öva på robottävlingen (2,5 minuter)
 13. Planera och genomför en generalrepetition strax före turneringen
0I3A8693-dommerpresentasjon