Innovativt projekt

Metoden som ger dig en flygande start!
I presentationen 1-2-3 Kom igång, hittar du Projektmetoden. Denna metoden ska stötta ditt i processen mot att hitta och välja ut ett problem som lagen sedan ska forska på under projektperioden.

Målet med processen är att ge ditt lag en flygande start så att de kommer igång bra med det innovativa projektet tidigt under projektperioden. Detta är en viktig del och vi vill hjälpa er på vägen med ett utforskande lärande.
presentasjon-mocup
metode1
gul-lapper

1. Uppstart - Inspiration, reflektion och brainstorming

Första steget i Projektmetoden är att att hjälpa dina elever med att förstå prets tema. Genom att visa ett urval av inspirationsbilder, videsnuttar och liknande får de ett intryck av bredden, djupet, möjligheterna och begränsningarna i årets uppdrag. Prata igenom alla okända begrepp och se till att alla förstår vad årets uppdrag går ut på. Be barnen att skriva ner alla yrken de kan tänka sig som jobbar med transport. Vilka utmaningar tror lagmedlemmarna att dessa yrken möter i sina jobb? Vad kan göra dem mer effektiva?

Därefter sätter ni igång med övningen med post-it-lappar. I denna övning delar du ut ett block med post-it-lappar till dina elever, därefter får de 5 minuter där de var för sig ska skriva ner utmaningar relaterade till årets tema. Det ska vara en utmaning på varje lapp, tex “brev i vår brevlåda blir våta när det regnar”. När tiden är ute, ska de sortera sina ideer på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt genom att sätta upp dem i ett koordinatsystem.

metode2

2. Sortering av idéer – vilka idéer kan vi jobba vidare med?


Du kan rita upp ett koordinatsystem på tavlan eller använda 1-2-3 Kom i gang-presentationen och visa den på en skärm. Två axlar korsar varandra, där den ena visar hur relevant idéen är till temat och den andra i hur stor grad det går att utforska den. Dina elever får placera sina idéer där de hör hemma: detta kan hela laget gå upp och göra samtidigt eller så gör de det en och en om ni tycker att det är bättre.

När alla idéerna är är placerade i koordinatsystemet tar ni idéerna från den första kvadraten (relevanta och möjliga att forska på) och överför dem till ett nytt koordinatsystem där y-axeln visar sannolikheten för att hitta en innivativ lösning och x-axeln visar om problemet/lösningen ligger nära/är realistisk. 

Dela ut lapparna från den 1:a kvadraten i det första koordinatsystemet till andra elever än de som skrev dem och be dem tänka efter i ett par minuter innan de sätter in dem i det andra koordinatsystemet. Det är bra om de kan motivera och förklara varför de placerar dem som de gör.

De lappar som för andra gången hamnar i 1:a kvadraten ska plockas ner och tas tillvara på innan ni går in i sista delen av processen; förädling/utveckling av idéerna.

 koordinatsystem
metode3
sirkel-metode

3. Utveckling av idéerna - gör idéerna till era och se möjligheterna!


Förhoppningsvis så sitter nu ditt lag med minst tre idéer kvar. Skriv ner var idé på ett A4-ark och sätt en ring runt. Dela in klassen i grupper på 3 - 4 elever som får varsitt papper med en idé på. Runt idén på A4-arket ska varje grupp skriva ner idéer, tips, frågor, möjliga lösningar, experter de kan kontakta och andra relevanta kommentarer som bidrar till att utveckla idéen. 

När var grupp har skrivit på en idé så byter de A4-ark med en annan grupp, läser det som är tillagt, innan de tar sig an samma process igen och fyller i allt de kan utifrån punkterna i övningen ovan.

När detta är gjort så många gånger att var grupp har bidragit till alla idéer samlar du in alla A4-ark. Nu har du tre eller fler idéer som hela laget har bidragit till och som alla känner ett ägarskap till. 4. Vägen framåt - vad är nästa steg? Vad gör vi nu?


Det sista ditt lag gör är att välja idé, formulera en problemställning och skapa en plan för hur de ska kunna utforska och ta reda på mer om sin problemställning.

Vägen vidare kan vara: 

  • att se efter vilka existerande lösningar som redan finns till problemställningen idag. 
  • komma fram till vem/vilka er målgrupp är.
  • hur ni kan gå tillväga för att skapa en prototyp.

Nu är teamet redo att utforska problemet vidare!