Innovativt projekt

Metoden, der giver dig en flyvende start!

I oplægget 1-2-3-Kom i gang finder du Projektmetoden. Denne metode vil støtte dit hold i processen med at finde og vælge et problem, som holdet vil forske i i projektperioden. 

 

Målet med processen er at give dit hold en flyvende start ved at komme godt i gang med det innovative projekt tidligt i projektperioden. Det er fint og vigtigt og vil hjælpe dig på vej med udforskende læring.

presentasjon-mocup
metode1
gul-lapper

1. Opstart - Inspiration, refleksion og brainstorming

Det første trin i projektmetoden er at hjælpe dine deltagere med at forstå dette års tema. Ved at vise et udvalg af inspirationsbilleder, videoklip og lignende får de et indtryk af bredden, dybden, muligheder og begrænsninger i årets mission. Tal om ukendte begreber og sørg for, at alle forstår, hvad opgaven går ud på. Bed børnene om at skrive alle de erhverv, de kan komme i tanke om, som arbejde med transport, ned. Hvilke udfordringer tror holdmedlemmerne, at disse professioner står over for i deres job? Hvad kan gøre det mere effektivt? 

Bagefter starter du post-it-aktiviteten. I post-it-aktiviteten udleverer man en lille blok post-it sedler til hver deltager, herefter får de 5 minutter, hvor de hver især vil skrive udfordringer ned relateret til årets tema. Der skal være en udfordring på hver seddel, fx "breve i postkassen bliver våde, hvis det regner". Når tiden er gået, bør du filtrere ideerne på en lærerig og retfærdig måde ved hjælp af et koordinatsystem.
 
metode2

2. Sortering af ideer – hvilke ideer kan vi arbejde videre med?

Du kan tegne koordinatsystemet på tavlen eller bruge præsentationen 1-2-3 Kom godt i gang og vise den på en skærm. To akser krydser hinanden, hvor den ene viser, hvor relevant idéen er for emnet, den anden i hvor høj grad det er muligt at forske. Dine deltagere får placeret deres ideer, hvor de hører til: Her kan hele holdet gå op og gøre det på samme tid, eller én efter én, hvis de synes, det er i orden.

Når alle ideerne er placeret i koordinatsystemet, tages ideerne fra 1. kvadrant (relevant og mulig at forske i) og overføres til et nyt koordinatsystem, hvor y-aksen viser sandsynligheden for at finde en innovativ løsning, og x -aksen viser om problemet/løsningen er tæt på os/realistisk.

Fordel sedlerne fra 1. kvadrant i første koordinatsystem til andre deltager end dem, der har skrevet dem, og bed dem om at tænke sig om et par minutter, inden de indsættes i det andet koordinatsystem. Det er fint, hvis de kan forklare, hvorfor de placerer sig, hvor de gør.

De sedler, der ender i 1. kvadrant for anden gang, skal tages ned og passes på, inden du går ind i sidste del af processen: finpudsning af ideerne.koordinatsystem
metode3
sirkel-metode

3. Fordeling af ideerne – gør ideerne til jeres, og se mulighederne!

Forhåbentlig vil dit hold stå tilbage med mindst tre ideer. Skriv hver idé på et A4-ark og lav en cirkel rundt om det. Del holdet op i grupper af 3-4 deltagere, som hver får udleveret et ark med en idé. Omkring ideen på A4-arket skal hver gruppe nedskrive ideer, tips, spørgsmål, mulige løsninger, fagfolk, de kan kontakte og andre relevante kommentarer, der bidrager til at udvikle ideen.

Når hver gruppe har gjort det på den idé, de har, skifter de A4-ark, læser, hvad der er tilføjet, inden de gentager processen og arbejder videre på det skrevne.

Når dette er blevet gjort så mange gange, at hver gruppe har bidraget til alle ideerne, kan du samle dem. Nu har du tre eller flere ideer, som hele holdet har bidraget til, og som alle føler ejerskab til.


4. Vejen frem – hvad gør vi nu?

Det sidste, dit hold gør, er at vælge en idé, lave en problemstilling og lave en plan for, hvordan de vil udforske den. Vejen frem kan være:

• se efter eksisterende løsninger
• find ud af hvilken målgruppe I har
• hvordan du kan gå videre med at lave en prototype

Nu er holdet klar til at udforske problemet nærmere!