FIRST® LEGO® League i skolan

”Kanske allra viktigast är att med FLL kan eleverna känna stolthet över laget, klassen och skolan. Stolthet som det pratas om runt middagsbordet. Stolthet som bygger skolans identitet. Stolthet som väcker lokalsamhällets och näringslivets intresse för det vi jobbar med i skolan” – Eirik Jåtten, rektor 

FIRST® LEGO® League i skolan


Genom att delta i FLL kan du känna dig trygg i att eleverna når de uppsatta målen och utvecklar viktiga förmågor iläroplanen i alla ämnen ni arbetar med. Projektet underlättar djupinlärning, utforskningslust och skaparglädje och stimulerar barn och unga att tänka etiskt och kritiskt. I arbetet med Kärnvärden övar de också på respekt, tolerans och förmågan att samarbeta trots lagmedlemmarnas och motspelarnas olikheter.

Med god planering är FLL en idealisk tvärvetenskaplig läroplattform. Det gör att fler lärare kan samarbeta utan att känna att de förlorar tid i sina respektive ämnen. Kompetensmål i ämnen såsom matematik, engelska, teknik, svenska, samhällskunskap, religionskunskap och bild kan inkluderas i perioden på 8 veckor.

FLL underlättar djupinlärning i enskilda ämnen men förtydligar också hur ämnena är kopplade till varandra. Arbetet gör att deltagarna får se och uppleva sammanhangen mellan det de lär sig i skolan och det som händer i livet utanför skolan.

FIRST® LEGO® League får lagmedlemmarna öva på att ingå i ett lag. De får även större förståelse för vad som krävs för att lyckas, vilket är en god förberedelse inför arbetslivet. Här ryms alla roller:

●       Projektledaren

●       Formgivaren

●       Mekanikern

●       Forskaren

●       Fotografen

●       Programmeraren

 

Även andra roller kan passa i just din grupp!


Möjligheterna är många, och för dig som vägleder handlar det om att stötta lagmedlemmarna i att tänka ut hur de kan förverkliga sin potential.

 

I FIRST® LEGO® League arbetar man i grupp, och det är värdefullt för barn och unga att få uppleva värdet i och utmaningarna som kommer med lagarbete.

 

I skolan upplever många att klassmiljön får ett lyft och att det påverkar inlärningsmiljön på ett positivt sätt. 

skole-header

FIRST® LEGO® League är ett fantastiskt sätt för att uppnå både de grundläggande färdigheterna och högre kunskapskrav inom flera ämnen:

 • Naturvetenskap
 • Matematik
 • Svenska
 • Teknik
 • Programmering

...och många andra ämnen, beroende på vad som är årets tema.

  

statistikk1
statistikk2

IMG_8565x-presentasjon

Det finns plats för alla

FIRST® LEGO® League är inte bara för vetenskapsentusiaster, det finns plats för alla roller:

 • Projektledaren
 • Designern
 • Mekanikern
 • Forskaren
 • Fotografen
 • Programmeraren

.. och andra roller som passar just din elevgrupp.

Samarbete skola - hem

 • Arbete med FIRST® LEGO® League är ett bra sätt att engagera föräldrarna. De kan till exempel göra följande saker:
 • Hjälpa till med inlärningen
 • Ha ansvar för delar av laget/projektet (till exempel robotdelen)
 • Arrangera FLL-kvällar
 • Bidra med administration
 • Hålla koll på schemat på turneringsdagen
 • Stötta eleverna
 • Vara eller skaffa sponsorer
publikum-finale