Bedömning

För att bedöma lagen i FIRST® LEGO® League använder sig domarna av en poängmall. Det är bra för alla lag att läsa igenom poängmallarna för att veta hur de bedöms.

 

På turneringsdagen blir man utvärderad på flera olika sätt.

 

Man ska hålla presentationer om

●       Projekt

●       Teknik 

●       Kärnvärden


Man ska delta i minst 3 robottävlingar.

 

Man ska utforma och presentera en egen monter. Man ska skapa och visa upp sin monter (obs! Även om många turneringar kommer att ha delvis digitala lösningar, kan laget bygga en egen monter/utställning om projektet och sitt lag)

Upplägget för presentationerna varierar beroende på ort. På vägledarmötet får vägledarna veta hur presentationerna kommer gå till på turneringsdagen. 

Alla lag ska lämna in en rapport före turneringen. I rapporten ska de kort förklara innehållet i de olika delar de jobbat med. Använd rapportmallen. Rapporten lämnas in på lagsidan cirka en vecka före turneringen. 

Undrar du hur en bedömning ser ut? Här hittar du en översikt (den här visar hur man gör när alle kategorier presenteras på samma tid. Om turneringen delar upp presentationerna, har ni samma tider till presentation och frågor och svar)

 
Teknologipresentasjon

Domarformulär

 
SE-banedommer-knapp

SE_dommerskjema-knapp

dommer-markedsforing