På turneringsdagen tävlar lagen om kategoripriserna, och framför allt om det eftertraktade Champion-priset!

Fast den största belöningen är förstås glädjen, engagemanget, vänskapen och kunskapen som flödar på turneringsdagen!

Projektpriset

Det här priset går till det lag som genom sitt arbete visar att de har förstått årets tema fullt ut. Laget har identifierat ett aktuellt problem, och innovativa lösningar premieras. Själva presentationen bedöms också av domarna. Kreativitet och engagemang är viktigt, utöver den vetenskapliga aspekten.

 

Viktning mot FLL Champion-priset: 30 %

 

Teknikpriset

Det här priset går till det lag som på flera områden har utvecklat den mest enastående roboten. Viktiga element är innovativ design, programmering, strategi, tillförlitlig konstruktion, funktionalitet och god användning av verktyg för att lösa robotuppdragen. Laget bedöms enbart utifrån den tekniska presentationen. I teknikpresentationen ska laget presentera eller demonstrera konstruktion, program och strategi. Laget ska ha med en dator med PC eller Mac så att de kan visa ett av de egna programmen och förklara det för domarna.

 

Viktning mot FLL Champion-priset: 25 %

  

________________________________________________

Lagen bedöms enskilt i varje priskategori av domare, som bedömer utifrån det utvärderingsformulär som de får. Domarformulären hittar ni här.

 

1:a och 2:a pris i robottävlingen

 

Första pris går till det lag som har tagit flest sammanlagda poäng i de två finalomgångarna och andra pris går till det andra finallaget.

 

Viktning mot FLL Champion-priset: 25 %

Kärnvärdespriset

Det här priset går till det lag som bäst har införlivat kärnvärdena i arbetet med FLL. Viktiga ledord är samarbete, engagemang, respekt, inkludering och organisering.

 

Viktning mot FLL Champion-priset: 20 %

 

Vejlederprisen

Lagledarpriset är en så kallad «Judges award»:
Lagledare inspirerar sitt lag till att göra sitt bästa, både individuellt och i samarbete. Utan lagledare, skulle det inte bli något FIRST LEGO League. Detta pris går till en lagledare som genom gott ledarskap och vägledning visar goda exempel på hur kärnvärdena används.

Viktning mot FLL Champion-priset: 0 %

 

IMG_9074x
IMG_0337x

FIRST LEGO League Champion

De övriga prisen vinns av de lag som har varit bäst i varje kategori, men det mest eftertraktade priset går till det lag som totalt sett är starkast i alla kategorierna sammanlagt.

 

FLL-champion-priset går till det lag som med entusiasm visar hur roliga, tillgängliga och värdefulla teknik- och NO-ämnena är, och som med sin starka insats på alla områden förverkligar visionen med FIRST LEGO League.

 

FLL Champion-vinnarna får delta i den skandinaviska finalen