Bygginstruktioner Challengesett

Här finns alla bygginstruktioner till årets uppdrag. Bygginstruktionerna finns bara på nätet.
SE-bygg_challengesett


Påsarna är numrerade. Alla påsar med nummer 1 tillhör bygginstruktion 1 osv.

När alla anläggningar byggs färdig så det är viktigt att de är ordentligt placerad på robot mattan. Beskrivning av hur man placerar installationerna hittas under i Regelhäfte för robottävlingen på lagsidan när uppdraget släpps 17:e september.

Placering av enheter - hjälpdokument
robotbord1-sirkel