Bedömning

För att bedöma lagen i FIRST® LEGO® League använder sig domarna av en poängmall. Det är bra för alla lag att läsa igenom poängmallarna för att veta hur de bedöms.

 

På turneringsdagen blir man utvärderad på flera olika sätt.

 

Man ska hålla presentationer om

●       Projekt

●       Teknik 

●       Kärnvärden


Man ska delta i minst 3 robotmatcher som varar i 2,5 minuter.

 

Man ska utforma och presentera en egen monter. Här viser laget fram sitt lag och sin lösning. 

Domarformulär:

SE_dommerskjema-knapp
SE-banedommer-knapp

Upplägget för presentationerna varierar beroende på ort. På vägledarmötet får vägledarna veta hur presentationerna kommer gå till på turneringsdagen. 

Alla lag ska lämna in en rapport före turneringen. I rapporten ska de kort förklara innehållet i de olika delar de jobbat med. Använd rapportmallen. Rapporten lämnas in på lagsidan cirka en vecka före turneringen. 

Undrar du hur en bedömning kan se ut? Det finns flera sätt att göra en bedömning. Nedan hittar du två exempel:

Presentation av alla kategorier tillsammans
Presentation av varje kategori separat

 

dommer-markedsforing
Teknologipresentasjon
dommer-markedsforing