Bedömning

För att bedöma lagen i FIRST® LEGO® League använder sig domarna av en poängmall. Det är bra för alla lag att läsa igenom poängmallarna för att veta hur de bedöms.

 

På turneringsdagen blir man utvärderad på flera olika sätt.

 

Man ska hålla presentationer om

●       Projekt

●       Teknik 

●       Kärnvärden


Man ska delta i minst 3 robottävlingar.

 

Man ska utforma och presentera en egen monter.

Upplägget för presentationerna varierar beroende på ort, men oftast presenteras projektet och tekniken i särskilda rum, medan kärnvärdena presenteras i lagets monter. På vägledarmötet får vägledarna veta hur presentationerna kommer gå till på turneringsdagen. 

Alla lag ska lämna in en rapport före turneringen. I rapporten ska de kort förklara innehållet i de olika delar de jobbat med. Använd rapportmallen på lagsidan– rapporten lämnas in på lagsidan cirka en vecka före turneringen. 


IMG_8736x-dommer

Domarformulär

SE-banedommer-knapp


SE-kjerneverdi-knapp

SE_DKprosjekt-knapp

SE-teknologi-knapp


 


dommer-markedsforing
Veiledning-bane
IMG_8579x-dommer