Bedömning

För att bedöma lagen i FIRST® LEGO® League använder sig domarna av en poängmall. Det är bra för alla lag att läsa igenom poängmallarna för att veta hur de bedöms.

 

På turneringsdagen blir man utvärderad på flera olika sätt.

 

Man ska hålla presentationer om

●       Projekt

●       Teknik 

●       Kärnvärden


Man ska delta i minst 3 robotmatcher som varar i 2,5 minuter.

 

Man ska utforma och presentera en egen monter. Här viser laget fram sitt lag och sin lösning. 

Upplägget för presentationerna varierar beroende på ort. På vägledarmötet får vägledarna veta hur presentationerna kommer gå till på turneringsdagen. 

Alla lag ska lämna in en rapport före turneringen. I rapporten ska de kort förklara innehållet i de olika delar de jobbat med. Använd rapportmallen. Rapporten lämnas in på lagsidan cirka en vecka före turneringen. 

Undrar du hur en bedömning ser ut? Här hittar du en översikt (den här visar hur man gör när alle kategorier presenteras på samma tid. Om turneringen delar upp presentationerna, har ni samma tider till presentation och frågor och svar)

 
Bane-handshake-med-dommer

Domarformulär:

 
SE-banedommer-knapp

SE_dommerskjema-knapp

dommer-markedsforing