Veiledermøter

1-2 uker etter oppdraget slippes, arrangerer de lokale prosjektlederne veiledermøter. Her får man praktisk informasjon om den lokale turneringen. 

Engasjert-veileder
Engasjert-veileder