Gå til hovedinnhold
Group 7036
Resurser Explore
Kaernvaerden

Kärnvärden

Här hittar du resurser för att arbeta med kärnvärdena för FIRST LEGO League. Kärnvärdena är: Upptäcka, Innovation, Påverkan, Inkluderande, Samarbete, Skoj

Under hela säsongen kommer du att använda kärnvärdena i ditt arbete med alla processer, både i projekt och teknik. De kommer att ligga till grund för gott samarbete, respekt och inkludering.

Upptäcka: Vi utforskar ny kunskap och nya idéer.
Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.
Påverkan:  Vi använder det vi lär oss för att förbättra världen.
Inkluderande: Vi respekterar varandra och bejakar våra olikheter.
Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.
Skoj: Vi har kul!